Sniedzam šādus mežizstrādes pakalpojumus:

  • Meža ciršana
  • Materiālu izvešana līdz krautuvei
  • Materiālu realizācija
  • Meža atjaunošana
  • Jaunaudžu retināšana