Mežizvedēju pakalpjumi:

  • cirsmu izvešana 
  • zaru izvešana